Nyheder

Grundejerforening Ellehaven i Trørød

Seneste nyt


Marts 2022

Kære beboere i Ellehaven!

I dette nummer af Ellehaven NYT nr. 8 ønsker bestyrelsen at informere om følgende:

  • Nødreparation af hækken ind mod Bygstubben
  • Status på vejprojektet
  • Generalforsamling 2022 afholdes d. 24 Marts 2022

Nødreperation af hækken ind imod Bygstubben:
Vi har nu, som omtalt i Ellehaven NYT nr. 7, indledt reparation af hækken ind imod Bygstubben.
Der er plantet ialt 20 liguster planter med henblik på at dække de værste huller i hækken.
Nedenfor kan i se hvor de er enkelte buske er blevet plantet:

  • Ud for nr. 10 - 1 stk.
  • Ved basketkurv mellem nr. 14 og nr. 28 - 5 stk.
  • Ud for nr 28 - 6 stk.
  • Ud for nr 30 - 2 stk.
  • Ud for nr 34 - 2 stk.
  • Ud for nr 48 - 4 stk.

I denne tørre tid vil de nye planter have godt af en spand vand i ny og næ, så vores gartner har opfordret os til at vande de nye planter, hvis muligt.

Status på vejprojektet:
Seneste nyt fra Kommunen
MOE, som er rådgiver på vejprojektet, har gennemført TV inspektion og har nu set tv-inspektionerne igennem. Med udgangspunkt heri har MOE opgjort, hvad der skal udbedres på ledninger og brønde. MOE vil nu indhente tre tilbud på reparation af brønde og ledninger og vil ligeledes føre tilsyn i forbindelse med gennemførsel af reparationerne m.m.

MOE vil kunne have udbudsmaterialet klar til udsendelse medio april, og dermed kunne indgå kontrakt med den valgte entreprenør primo maj 2022.

Kommunen forventer at udsende "Afgørelse om istandsættelse" når omkostningerne for reparation af brønde og ledninger er kendt. Det bliver derfor også primo maj.

Kommunen forventer på indeværende tidspunkt, at selve istandsættelsen af Skolevejen kan udføres i august/september 2022.

HUSK
Generalforsamling 2022 afholdes d. 24. marts kl. 19:00 til 22:00. Dagsorden er udsendt sammen med Regnskab for 2021 og Budget for 2022.

På glad gensyn!

De bedste hilsner Ellehavens Bestyrelse.