Nyheder

Grundejerforening Ellehaven i Trørød

Seneste nyt


Maj 2022

Kære beboere i Ellehaven!

Vi har nu vores generalforsamling 2022 bag os, og vi håber, I alle har nydt det solrige forår her i vores dejlige Ellehaven.

Ellehaven NYT nr. 9 er et særnummer og vil udelukkende omhandle, hvorledes vi kommer videre i forbindelse med de udfordringer, vi i Ellehaven står overfor med hensyn til at sikre tilstrækkelig elkapacitet til at sikre, at vores boliger fortsat er attraktive og relevante i markedet den grønne omstilling taget i betragtning. Vi har nemlig langt fra den tilstrækkelige elektricitet til, at vi alle kan:

Oplade vores elbiler, når det bliver relevant og aktuelt!

Vores udfordring i Ellehaven:

Som beskrevet i Ellehaven NYT nr. 4, nr. 5 og nr. 7 samt gennemgået på vores sidste generalforsamling har vi haft en af landets største elektrikervirksomheder og specialister i grøn omstilling, herunder opsætning af ladestandere til elbiler, til at gennemgå elsituationen i Ellehaven.

Deres gennemgang resulterede i følgende konklusion:

Kun ét ud af hvert femte hus i Ellehaven vil være i stand til at oplade en elbil! I forbindelse med gennemgangen af vores elsystem udarbejdede firmaet ligeledes en budgetramme for etablering af ny el i Ellehaven, hvilken forudsatte, at alle 34 huse deltog. Budgettet/ overslag per hus havde to elementer:

• Etablering af nye kabler fra elskabe til husene:

• Tilslutningsafgift til Radius:

• Ialt

38.000,- DKK

15.000,- DKK

53.000,- DKK

Hvad har bestyrelsens fokus været siden generalforsamlingen?

Efter generalforsamlingen har vi arbejdet videre med to projekter indenfor emnet elbiler:

1. Hvor og hvordan er det muligt at placere ladestandere/ ladeboxe i Ellehaven, så vi sikrer, at de kun kan benyttes af Ellehavens beboere og dermed ikke bliver en del af de offentlige ladestationer?

2. Vedrørende etablering af nyt elnet i Ellehaven skal der udarbejdes udbudsmateriale, vælges mulige leverandører, gennemgang og forhandling af indkomne tilbud samt udarbejdes en anbefaling til beboerne.

Med udgangspunkt i de projektplaner, som vi har udarbejdet, kan vi allerede nu konstatere, at der bliver tale om en ikke ubetydelig arbejdsindsats fra bestyrelsens side for at nå frem til et solidt løsningsforslag samt et gennemarbejdet budget, som vi kan fremlægge for beboerne i Ellehaven.

Bestyrelsen vil gerne gennemføre dette omfattende arbejde, men inden bestyrelsen fortsætter, ønsker vi at sikre, at der er i realiteten er opbakning fra jer til projektet:

Installation ny el i Ellehaven. Bemærk!

• Projektet omfatter udelukkende lægning og tilslutning af nye individuelle elkabler til samtlige huse i Ellehaven

• Projektet omfatter ikke trækning af kabler fra huset til en ladestander eller opsætning af ladestandere

• Hvorvidt man ønsker at anskaffe en elbil og opsætte en ladestander/ ladebox er efterfølgende helt op til den enkelte beboer

• Mht. den enkelte beboers finansiering af de nye elkabler vil bestyrelsen ikke stå for et fælleslån men anbefaler den enkelte beboer at kontakte sit pengeinstitut. Bestyrelsen vurderer, at de enkelte beboeres situation og behov er forskellige, hvorfor et fælleslån ikke vil være relevant. Som nævnt på generalforsamlingen tilbyder en række pengeinstitutter grønne lån på fornuftige betingelser, og de enkelte beboere opfordres derfor til at kontakte deres bank vedrørende finansiering.

• Ligeledes er det nu meget klart, at en investering i et moderne elsystem vil forbedre værdien af vores boliger – læs eventuelt artiklen fra ”MOTOR” (maj 2022) sidst i dette særnummer.

Hvad ønsker vi, før vi fortsætter arbejdet?

Bestyrelsen ønsker en klar tilkendegivelse, gerne fra alle Ellehavens beboere, hvor I venligst bedes tage stilling til følgende spørgsmål:

”Vil du som beboer i Ellehaven på en ekstraordinær generalforsamling stemme ja til, at vi gennemfører projektet: Installation af ny el i Ellehaven?” Hvad gør du?

Vi vil værdsætte jeres tilkendegivelser og synspunkter, og du bedes venligst sende dem til bestyrelsen på mail:

bestyrelsen@ellehaven.dk

Vi har vores næste bestyrelsesmøde i midten af juni, hvor vi behandler alle de indkomne svar. Vi vil derfor bede om jeres tilkendegivelser på nævnte mail senest fredag d. 10 Juni 2022.

Vi vil på forhånd sige jer alle mange tak for input og kommentarer det vil være en stor hjælp i vores videre arbejde!

De bedste hilsener

Ellehavens Bestyrelse