Generalforsamling

Grundejerforening Ellehaven i Trørød

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforening Ellehavnen
Torsdag den 24. Marts 2022 kl 1900-2200
Mariehøjcentret - Ib Spang Olsen Mødelokale - Område D

Dagsorden

 1. Velkomst og notering af deltagere                                                                            
 2. Valg af dirigent.
 3. Valg af referent.
 4. Formandens beretning - Ellehaven NYT
 5. Kassereren forelægger revideret Regnskab 2021 samt Budget 2022
 6. Den grønne omstilling
 7. Konsekvenser for Ellehaven
 8. Gennemgang af status:
  1. Status for varmepumper “Tillæg til deklaration” - uvildig vurdering af anbefalet konfiguration
  2. Status for solceller “Tillæg til deklaration” - udkast
  3. Status for elbiler - Placering af ladestandere - orientering
 9. Forslag fra medlemmerne - ingen indsendt inden 1. Marts 2022
 10. Valg af formand*)
 11. Valg af bestyrelse*)                                                                                                
 12. Valg af suppleant(er)**)                                                                                    
 13. Valg af revisor og revisor suppleant.                                                                                      
 14. Eventuelt.                                                                                                                          
 15. Afslutning

*) Den nuværende bestyrelse genopstiller:
 • Peter Allan Andersen - Formand
 • Bernd Elmann Larsen - Næstformand
 • Ebbe Werenberg - Kasserer
 • Jens Bagge - Medlem af bestyrelsen

**) Den nuværende suppleant, Carina Buchardt,  genopstiller ikke.

På Valg:
 • Revisor
 • Revisor Suppleant

De bedste hilsner og på gensyn d. 24 Marts kl. 19:00!
Bestyrelsen